صفحه اصلی سفارش سرویس جدید بازکردن تیکت تیکت اطلاعیه ها

مرور محصولات و خدمات

مروارید 1 (0 موجود است)
فضا:500 مگابایت
ترافیک ماهیانه:50 گیگابایت
کنترل پنل:دایرکت ادمین
باقی امکانات نا محدود
قدرت گرفته توسط وب سرور قدرتمند Nginx
در صورت پرداخت سالانه 2 ماه رایگان می باشد
تحویل انی بعد از پرداخت.

12,000 تومان شش ماهه
20,000 تومان سالانه
مروارید 2 (0 موجود است)
فضا:1 گیگابایت
ترافیک ماهیانه:150 گیگابایت
کنترل پنل:دایرکت ادمین
باقی امکانات نا محدود
قدرت گرفته توسط وب سرور قدرتمند Nginx
در صورت پرداخت سالانه 2 ماه رایگان می باشد
تحویل انی بعد از پرداخت.

4,000 تومان ماهانه
21,000 تومان شش ماهه
35,000 تومان سالانه
مروارید 3 (0 موجود است)
فضا:5 گیگابایت
ترافیک ماهیانه:200 گیگابایت
کنترل پنل:دایرکت ادمین
باقی امکانات نا محدود
قدرت گرفته توسط وب سرور قدرتمند Nginx
در صورت پرداخت سالانه 2 ماه رایگان می باشد
تحویل انی بعد از پرداخت.

32,000 تومان شش ماهه
60,000 تومان سالانه
مروارید 4 (0 موجود است)
فضا:10 گیگابایت
ترافیک ماهیانه:نامحدود
کنترل پنل:دایرکت ادمین
باقی امکانات نا محدود
قدرت گرفته توسط وب سرور قدرتمند Nginx
در صورت پرداخت سالانه 2 ماه رایگان می باشد
تحویل انی بعد از پرداخت.

65,000 تومان شش ماهه
100,000 تومان سالانه
مروارید 5 (0 موجود است)
فضا:25 گیگابایت
ترافیک ماهیانه:نامحدود
کنترل پنل:دایرکت ادمین
باقی امکانات نا محدود
قدرت گرفته توسط وب سرور قدرتمند Nginx
در صورت پرداخت سالانه 2 ماه رایگان می باشد
تحویل انی بعد از پرداخت.

95,000 تومان شش ماهه
160,000 تومان سالانه
مروارید 6 (0 موجود است)
فضا:50 گیگابایت
ترافیک ماهیانه:نامحدود
کنترل پنل:دایرکت ادمین
باقی امکانات نا محدود
قدرت گرفته توسط وب سرور قدرتمند Nginx
در صورت پرداخت سالانه 2 ماه رایگان می باشد
تحویل انی بعد از پرداخت.

150,000 تومان شش ماهه
270,000 تومان سالانه