صفحه اصلی سفارش سرویس جدید بازکردن تیکت تیکت اطلاعیه ها

مرور محصولات و خدمات

رم 1 گیگ OVH
CPU:1 Core CPU Usage
RAM:1024 MB DDR3 Memory
HDD:60 GB sata3
OVH

15,000 تومان ماهانه
45,000 تومان سه ماهه
رم 2 گیگ OVH
CPU:1 Core CPU Usage
RAM:2048 MB DDR3 Memory
HDD:80 GB sata3
OVH
20,000 تومان ماهانه
60,000 تومان سه ماهه
رم 3 گیگ OVH
CPU:2 Core CPU Usage
RAM:3072 MB DDR3 Memory
HDD:95 GB sata3
OVH

24,000 تومان ماهانه
72,000 تومان سه ماهه
رم 4 گیگ OVH
CPU:3 Core CPU Usage
RAM:4096 MB DDR3 Memory
HDD:110 GB sata 3
OVH
30,000 تومان ماهانه
90,000 تومان سه ماهه
رم 5 گیگ OVH
CPU:4 Core CPU Usage
RAM:5120 MB DDR3 Memory
HDD:150 GB EnterPrice
OVH
41,000 تومان ماهانه
123,000 تومان سه ماهه