صفحه اصلی سفارش سرویس جدید بازکردن تیکت تیکت اطلاعیه ها

مرور محصولات و خدمات

رم 256 romaniya
CPU - 3.2Ghz
Ram - 256MB
HDD - 15GB
Linux OS Templates
0 تومان سه ماهه + 48,000 تومان هزینه راه اندازی
رم 512 romaniya
CPU - 3.2Ghz x 2
Ram - 512MB
HDD - 20GB
Bandwidth - 10mbit Unmetered
Linux OS Templates
0 تومان سه ماهه + 80,000 تومان هزینه راه اندازی
رم 1 گیگ romaniya
CPU - 3.2Ghz x 4
Ram - 1Gb
HDD - 25GB
Bandwidth - 1Gbit-1TB
Linux OS Templates
0 تومان سه ماهه + 120,000 تومان هزینه راه اندازی
رم 2 گیگ romaniya
CPU - 3.2Ghz x 4
Ram - 2Gb
HDD - 50GB
Bandwidth - 1Gbit-2TB
Linux OS Templates
0 تومان سه ماهه + 220,000 تومان هزینه راه اندازی
رم 4 گیگ romaniya
CPU - 3.2Ghz x 4
Ram - 4Gb
HDD - 100GB
Bandwidth - 1Gbit-4TB
Linux OS Templates
0 تومان سه ماهه + 395,000 تومان هزینه راه اندازی