صفحه اصلی سفارش سرویس جدید بازکردن تیکت تیکت اطلاعیه ها

مرور محصولات و خدمات

رم 512 hetzner
CPU:1 Core CPU Usage
RAM:512 MB DDR3 Memory
HDD:40 GB Sata 3
Hetzner

14,000 تومان ماهانه
42,000 تومان سه ماهه
رم 1 گیگ hetzner
CPU:1 Core CPU Usage
RAM:1024 MB DDR3 Memory
HDD:60 GB Sata 3
Hetzner

18,000 تومان ماهانه
54,000 تومان سه ماهه
رم 2 گیگ hetzner
CPU:2 Core CPU Usage
RAM:2048 MB DDR3 Memory
HDD:80 GB Sata 3
Hetzner

25,000 تومان ماهانه
75,000 تومان سه ماهه
رم 3 گیگ hetzner
CPU:2 Core CPU Usage
RAM:3072 MB DDR3 Memory
HDD:100 GB Sata 3
Hetzner

34,000 تومان ماهانه
102,000 تومان سه ماهه
رم 4 گیگ hetzner
CPU:3 Core CPU Usage
RAM:4096 MB DDR3 Memory
HDD:110 GB Sata 3
Hetzner

44,000 تومان ماهانه
132,000 تومان سه ماهه