صفحه اصلی سفارش سرویس جدید بازکردن تیکت تیکت اطلاعیه ها

مرور محصولات و خدمات

ex40
Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell
32 GB DDR3 RAM
2 x 2 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD; 7200 rpm (Software-RAID 1)
1 Gbit/s bandwidth
220,000 تومان ماهانه
SB34
Cpu: Intel Core i7-2600
HDD : 2x HDD 3,0 TB SATA Enterprise
RAM: 32gb

160,000 تومان ماهانه
SB41
Intel Core i7-3770
2x HDD 3,0 TB SATA
32GB RAM
189,000 تومان ماهانه
SB82
Intel Core i7-3930
2x HDD 3,0 TB SATA Enterprise
64GB RAM
320,000 تومان ماهانه