صفحه اصلی سفارش سرویس جدید بازکردن تیکت تیکت اطلاعیه ها

مرور محصولات و خدمات

رم 512 مگابایت colocrossing
CPU:2 Core CPU Usage
RAM:512 MB DDR3 Memory
HDD:40 GB EnterPrise
ColoCrossing

13,000 تومان ماهانه
39,000 تومان سه ماهه
رم 1 گیگ colocrossing
CPU:2 Core CPU Usage
RAM:1024 MB DDR3 Memory
HDD:60 GB EnterPrise
ColoCrossing

20,000 تومان ماهانه
60,000 تومان سه ماهه
رم 2 گیگ colocrossing
CPU:3 Core CPU Usage
RAM:2048 MB DDR3 Memory
HDD:80 GB EnterPrise
ColoCrossing
28,000 تومان ماهانه
84,000 تومان سه ماهه
رم 3 گیگ colocrossing
CPU:3 Core CPU Usage
RAM:3072 MB DDR3 Memory
HDD:95 GB EnterPrise
ColoCrossing

39,000 تومان ماهانه
117,000 تومان سه ماهه
رم 4 گیگ colocrossing
CPU:3 Core CPU Usage
RAM:4096 MB DDR3 Memory
HDD:110 GB EnterPrise
ColoCrossing
49,000 تومان ماهانه
147,000 تومان سه ماهه
رم 5 گیگ colocrossing
CPU:4Core CPU Usage
RAM:5120 MB DDR3 Memory
HDD:150 GB EnterPrice
ColoCrossing
70,000 تومان ماهانه